Kostenstijgingen en leveranties 2022

Kostenstijgingen en leveranties 2022

Geachte relatie,

Op dit moment wordt Hazet in toenemende mate geconfronteerd met door de fabrikant aangekondigde kostenstijgingen. De schaarste aan grondstoffen en de verhoogde kosten van energie, maken dat de inkoopprijs van producten en het transport naar onze relaties bij alle bedrijfsonderdelen exponentieel stijgen.

Inmiddels heeft een aantal fabrikanten in zowel Europa als het Verre Oosten besloten om haar productie te reduceren, hetgeen zal leiden tot verdere schaarste en verhoging van de inkoopprijzen. En ondanks dat u van ons mag verwachten dat wij ons maximaal inspannen om onze leveranties aan u blijvend te kunnen garanderen, brengt deze schaarste, in toenemende mate, een zeker risico met zich mee. Mocht dit onverhoopt het geval zijn, dan bespreken we graag samen met u met welke beschikbare alternatieven we aan uw vraag kunnen blijven voldoen.

Hoewel wij het effect van deze stijgingen trachten te beperken door een verbeterde efficiëntie, verwachten wij geen tekenen van terugkeer naar normale niveaus op korte termijn.

Wij danken u voor uw begrip en kijken uit naar onze verdere zakelijke samenwerking in de toekomst.

De Directie.