Normen/certificeringen

 

BRCGS is de wereldwijd bekende standaard voor voedselveiligheid en staat voor British Retail Consortium Global Standards. Hierin worden de hygiëne en voedselveiligheidseisen beschreven. Ons bedrijf beschikt over het BRCGS certificaat (opslag en distributie). Hiermee bewijzen wij onze bekwaamheid in hygiëne, kwaliteitsmanagement, productcontrole, procescontrole en personeel. Daarnaast tonen wij hiermee onze inzet voor voedselveiligheid en hoge mate van bescherming van de consument. Bij ons bent u verzekerd van een hoog niveau van voedselveiligheid en hygiëne.


Dat Hazet echt verantwoord onderneemt blijkt uit de belangrijke keurmerken die aan ons verleend zijn door gerenommeerde, onafhankelijke controle-instituten. Zo hebben talloze producten uit ons assortiment het EU Ecolabel. Dit Europese milieukeurmerk wordt verleend na een strenge toets waarbij de levenscyclus van producten en diensten wordt beoordeeld op onder meer grondstoffen, energie, schadelijke stoffen en afval. Voor Hazet is het EU Ecolabel een belangrijk criterium: u bent er immers mee verzekerd van duurzame inkoop.

 

Met trots dragen we daarnaast het ‘Nordic Swan’-keurmerk: een Scandinavisch ecolabel voor milieubewust consumeren op weg naar een duurzame samenleving. Een ISO-certificaat geeft weer dat u van onze producten altijd dezelfde hoge kwaliteit mag verwachten. En het VCA-label tenslotte bewijst dat onze diensten voldoen aan strenge criteria op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

 

ISO 9001:2015 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteits- managementsysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. Het gehele jaar toetsen wij dit kwaliteitssysteem en daar waar nodig volgen er aanpassingen.

 

ISO 14001:2015 is een internationale norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. Doelstellingen uit het milieubeleidsplan worden uitgewerkt en opgesteld. Uit dit beleidsplan worden concrete taakstellingen uitgewerkt. Het milieuzorgsysteem is opgezet conform de internationale norm ISO 14001:2015. Onze moedermaatschappij, igefa, beschikt over dit certificaat en wij, als partner van igefa, streven hetzelfde na.

 

VCA* is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Het VCA*-label bewijst dat de diensten aan hoge criteria voor veiligheid, gezondheid en milieu voldoen. Niet voor niets voert Hazet het motto hygiëne en veiligheid voor professionals.

 

Ecovadis waardeert Hazet met 61 punten voor de MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)-Prestatie. Met deze score hebben we de Zilver-status behaald. Daar zijn we blij mee maar we streven natuurlijk opnieuw naar de gouden medaille. We werken al aan een actieplan om onze duurzaamheidsprestaties te verhogen.

De top 50% van alle door Ecovadis beoordeelde bedrijven ontvangt een medaille voor hun MVO-prestatie: de top 50% hiervan ontvangt een bronzen medaille, de top 25% zilver, de top 5% goud en de top 1% platina.
 
Dit betekent dat de toekenning van de medailles door Ecovadis dynamisch is, omdat het afhangt van het aantal beoordeelde bedrijven. Door het sterk groeiende aantal bedrijven dat zich laat beoordelen door Ecovadis wordt het steeds moeilijker om een ​​gouden of zelfs platina medaille te behalen. De score is uiteindelijk belangrijker dan de medailles, oftewel het aantal behaalde punten dat de status van de duurzaamheidsprestatie uitdrukt.
 
Hazet streeft naar toepassing van de hoogste duurzaamheidsnormen en dus is het onze missie om de Ecovadis-score consequent en aanzienlijk te verhogen. Het is uiteraard ‘maar’ een normering. Toch is het een mooie tool om aan te sporen tot actie ter bevordering van duurzaamheid.

SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) richt zich op arbeidsnormen, gezondheid en veiligheid, en hanteert de richtlijnen van de United Nations Guiding Principles (UNGP) voor het bedrijfsleven en de mensenrechten en de Britse Modern Day Slavery Act 2015. Dit betekent dat deze certificering laat zien dat Hazet ethisch te werk gaat en mensenrechten respecteert


 

Recent heeft Hazet de Green deal – samen werken aan duurzame zorg ondertekend. In Nederland is de zorgsector verantwoordelijk voor maar liefst 7% van de CO2-uitstoot, 4% van het afval en 13% van het grondstoffengebruik.

Green deal heeft als doel om de zorgsector te verduurzamen en door ons hier bij aan te sluiten beloven wij hier een actieve bijdrage in te leveren.

Als one-stop-shop groothandel kunnen wij bijdragen aan het verminderen van de transportbewegingen in de zorgsector, met als doel het verminderen van de CO2 uitstoot en kunnen wij adviseren in het gebruik van duurzame alternatieven zoals herbruikbare hulpmiddelen in plaats van wegwerp producten.

Door samen te werken verduurzamen we de gezondheidszorg en hebben we een positieve invloed op het milieu.