Normen/certificeringen

 

BRCGS is de wereldwijd bekende standaard voor voedselveiligheid en staat voor British Retail Consortium Global Standards. Hierin worden de hygiëne en voedselveiligheidseisen beschreven. Ons bedrijf beschikt over het BRCGS certificaat (opslag en distributie). Hiermee bewijzen wij onze bekwaamheid in hygiëne, kwaliteitsmanagement, productcontrole, procescontrole en personeel. Daarnaast tonen wij hiermee onze inzet voor voedselveiligheid en hoge mate van bescherming van de consument. Bij ons bent u verzekerd van een hoog niveau van voedselveiligheid en hygiëne.


Dat Hazet echt verantwoord onderneemt blijkt uit de belangrijke keurmerken die aan ons verleend zijn door gerenommeerde, onafhankelijke controle-instituten. Zo hebben talloze producten uit ons assortiment het EU Ecolabel. Dit Europese milieukeurmerk wordt verleend na een strenge toets waarbij de levenscyclus van producten en diensten wordt beoordeeld op onder meer grondstoffen, energie, schadelijke stoffen en afval. Voor Hazet is het EU Ecolabel een belangrijk criterium: u bent er immers mee verzekerd van duurzame inkoop.

 

Met trots dragen we daarnaast het ‘Nordic Swan’-keurmerk: een Scandinavisch ecolabel voor milieubewust consumeren op weg naar een duurzame samenleving. Een ISO-certificaat geeft weer dat u van onze producten altijd dezelfde hoge kwaliteit mag verwachten. En het VCA-label tenslotte bewijst dat onze diensten voldoen aan strenge criteria op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

 

ISO 9001:2015 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteits- managementsysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. Het gehele jaar toetsen wij dit kwaliteitssysteem en daar waar nodig volgen er aanpassingen.

 

ISO 14001:2015 is een internationale norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. Doelstellingen uit het milieubeleidsplan worden uitgewerkt en opgesteld. Uit dit beleidsplan worden concrete taakstellingen uitgewerkt. Het milieuzorgsysteem is opgezet conform de internationale norm ISO 14001:2015. Onze moedermaatschappij, igefa, beschikt over dit certificaat en wij, als partner van igefa, streven hetzelfde na.

 

VCA* is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Het VCA*-label bewijst dat de diensten aan hoge criteria voor veiligheid, gezondheid en milieu voldoen. Niet voor niets voert Hazet het motto hygiëne en veiligheid voor professionals.

 

INPACS, one-stop-shop solution provider op het gebied van reiniging en hygiëne en partner van Hazet, heeft na een externe evaluatie door EcoVadis de Gold Status behaald. Met 70/ 100 punten werd het hoofdkantoor van INPACS GmbH gerangschikt in de top 3% van de best beoordeelde bedrijven binnen de bedrijfsklasse. EcoVadis maakt het op deze manier eenvoudig voor inkopers om haar leveranciers te beoordelen op duurzaamheidscriteria.

‘’Dit verdienstelijke en uitzonderlijke resultaat is een grote erkenning van onze inzet voor onze duurzame aanpak en activiteiten’’, benadrukt José Del Pino, CEO van INPACS. ‘’Onze MVO-inspanningen geven een duidelijk statement af naar onze internationale afnemers en partners binnen onze sector. Wij zijn daarom verheugd te vermelden dat INPACS een positieve bijdrage levert aan het algemeen belang van een duurzame inzet.’’

INPACS heeft de afgelopen jaren het bewustzijn van MVO verhoogd door de implementatie van milieubeheer en MVO-rapportage volgens de Duurzame Code en is nu bezig met het beoordelen van alle INPACS-leden. Hazet is daarom verheugd te vermelden dat EcoVadis, in navolging van de INPACS groep, ons ook de Gold Status heeft toegekend! Met een score die hoger is dan 62/ 100 plaatst Hazet zich in de top 5% van alle bedrijven binnen de bedrijfsklasse.


SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) richt zich op arbeidsnormen, gezondheid en veiligheid, en hanteert de richtlijnen van de United Nations Guiding Principles (UNGP) voor het bedrijfsleven en de mensenrechten en de Britse Modern Day Slavery Act 2015. Dit betekent dat deze certificering laat zien dat Hazet ethisch te werk gaat en mensenrechten respecteert