Duurzaamheidsraad

Duurzaamheidsraad

 

Als partner van de igefa-groep ontwikkelt Hazet, gebaseerd op de strategieën van de door igefa opgerichte duurzaamheidsraad, bindende doelen, richtlijnen, maatregelen en projecten. De raad bestaat volledig uit vertegenwoordigers en eigenaren van igefa familiebedrijven en onderstreept de betekenis van duurzaamheid binnen igefa. De twee voorzitters zijn Julia Del Pino Latorre (Kruse company group) en Anna Eichler-Schenk (Eichler-Kammerer company group), onder leiding van Wolfgang Eichler. Deskundige partners uit verschillende specialisatiegebied leveren kennis voor de ontwikkeling en rapportage van strategieën in bedrijfsgebieden en -regio’s.
 
De deskundige partners zijn specialisten en leidinggevenden op het gebied van bedrijfsontwikkeling, verkoop, productverantwoordelijkheid, strategische inkoop, logistiek, IT/ E-business, administratie, regelgeving, internationale betrekkingen, marketing, milieu en arbeidsveiligheid. Daarnaast zijn zij ook vertegenwoordigers van alle igefa bedrijfsgroepen.

In het najaar van 2016 organiseerde de duurzaamheidsraad een uitgebreide leveranciersanalyse en heeft daarbij uitgebreid gekeken naar onderwerpen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen die van cruciaal belang zijn voor igefa en haar leveranciers. Daarnaast werd er een fundamentele risicoanalyse gemaakt om de igefa duurzaamheidsstrategie en -doelen opnieuw de definiëren. De belangrijkste resultaten worden gepresenteerd tijdens de igefa duurzaamheidsraad.

 

Beleidsverklaring van Hazet
Als familiebedrijf volgen wij een lange termijn aanpak en nemen onze verantwoordelijkheid voor onze klanten, medewerkers en de maatschappij, met inachtneming van milieubelangen voor de volgende generaties. Wij handelen in overeenstemming met de toegepaste wet- en regelgeving. Om aan onze bovengenoemde maatschappelijke verantwoordelijkheid (Corporate Social Responsibility, CSR) te voldoen werken wij volgens internationaal aanvaarde normen, met inbegrip van de ILO en UN Global Compact, en in principe volgens het voorzorgsbeginsel.

Wij zetten ons in om de schade aan het milieu te beperken en om onze energieprestaties met betrekking tot de bedrijfsprocessen te verbeteren door middel van het bevorderen en kopen van energie-efficiënte producten, diensten en processen. Wij scheiden papier, kleding, plastic, toners en batterijen, nemen oude machines in voeren deze verantwoord af en rijdt een aantal van onze accountmanagers in een elektrische of hybride auto.

De laatste jaren heeft Hazet geïnvesteerd in nieuwe vrachtwagens met motoren voorzien van een Euro 6 normering. Al onze vracht- en bestelwagens zijn tevens voorzien van uiterst moderne navigatiesystemen en beschikken over track-and-trace. Onze ritten worden automatisch ingepland door het gebruik van een ritplanningsysteem. Het voortdurend streven naar verbetering vormt de basis van het bereiken en behouden van de gewenste situatie.

Daarnaast garanderen wij in onze beleidsverklaring eerlijke en zekere arbeidsvoorwaarden, veiligheid van de werknemers en die van derden, het bevorderen van welzijn en het reduceren van ziekteverzuim, het voorkomen van menselijk leed door ongevallen, letsel en ziekte, strijden wij voor de bescherming van internationale mensenrechten en zetten ons in tegen corruptie. Prioriteiten van veiligheid worden in de bedrijfsvoering vastgelegd naar aanleiding van gegevens van ongeval- en incidentenmeldingen, risico-inventarisaties en andere veiligheidsgegevens. Deze doelen gelden voor onze gezamenlijke productieketen: Van producent tot eindgebruiker.

Voor wat betreft leveranciers en dienstverleners houden wij een zorgvuldige selectie voor wat betreft milieuprestaties, heersende werkomstandigheden, bedrijfsregels en strategische opzet die door regelmatige controles in de vorm van een leveranciersaudit wordt uitgevoerd. Zo stellen wij onze hoogwaardige kwaliteit ook door organisatorische richtlijnen en technische maatregelen, evenals de nodige trainingen, intern veilig. Interne klachtenorganen en regelmatige interne en externe controles maken een continue ontwikkeling mogelijk.