Rapporten

Rapporten

 

Betrouwbaarheidsnormen
Voor Hazet is de betrouwbaarheid van verklaringen van groot belang. De inhoud van rapporten wordt gecontroleerd op juistheid en objectiviteit door verschillende medewerkers die verantwoordelijk zijn voor verschillende specialistische gebieden. Relevante onderwerpen waarover wij nog geen betrouwbare verklaring kunnen afleggen of waar wij nog geen vooruitgang in hebben kunnen boeken, worden zodanig uitgesteld.
 

Disclaimer
Wij hebben ons uiterste best gedaan op het verzamelen van gegevens voor deze website. Desondanks kunnen wij de mogelijkheid van fouten niet volledig uitsluiten. Voor zover verklaringen over toekomstige ontwikkelingen worden gedaan, gebeurt dit op basis van de informatie en prognoses die beschikbaar waren op het moment van publicatie. Zelfs al wordt dit met veel aandacht berekend, dan nog zijn er verschillende scala’s aan invloeden die op de publicatiedatum niet te voorzien waren. Dit zou dan tot afwijkingen kunnen leiden. Hazet tracht de duurzaamheidswebsite zo actueel en relevant mogelijk te houden.