Beleidsverklaring

Beleidsverklaring

 

Als familiebedrijf hanteren wij een lange termijn aanpak en nemen onze verantwoordelijkheid voor onze klanten, medewerkers en de maatschappij, met inachtneming van milieubelangen voor de volgende generaties.

Wij handelen in overeenstemming met de toegepaste wet- en regelgeving. Om aan onze bovengenoemde maatschappelijke verantwoordelijkheid (Corporate Social Responsability, CSR of MVO) te voldoen werken wij volgens internationaal aanvaarde normen, met inbegrip van de ILO en UN Global Compact en in principe volgens het voorzorgbeginsel.

Wij zetten ons in om de schade aan het milieu te beperken en om onze energieprestaties met betrekking tot de bedrijfsprocessen te verbeteren door middel van het bevorderen en kopen van energie-efficiënte producten, diensten en processen. Wij scheiden papier, kleding, plastic, toners en batterijen, laten oude machines innemen en verantwoord afvoeren en rijdt een aantal van onze accountmanagers in een elektrische en hybride auto. De laatste jaren heeft Hazet geïnvesteerd in nieuwe vrachtwagens met motoren die zijn voorzien van een Euro 6 normering. Al onze vracht- en bestelwagens zijn tevens voorzien van een uiterst modern navigatiesysteem en beschikken over track-and-trace.

Onze ritten worden automatisch ingepland door het gebruik van een ritplanningsysteem. Het voortdurend streven naar verbetering moet de basis vormen van het bereiken en behouden van de gewenste situatie.

Daarnaast garanderen wij in de beleidsverklaring eerlijke en zekere arbeidsvoorwaarden, veiligheid van de werknemers en die van derden, het bevorderen van welzijn en het reduceren van ziekteverzuim, het voorkomen van menselijk leed door ongevallen, letsel en ziekte, strijden wij voor de bescherming van internationale mensenrechten en zetten ons in tegen corruptie. Prioriteiten van veiligheid worden in de bedrijfsvoering vastgelegd naar aanleiding van gegevens van ongeval- en incidentenmeldingen, risico-inventarisaties en andere veiligheidsgegevens. Deze doelen gelden voor onze gezamenlijke productieketen: van producent tot eindgebruiker.

Voor wat betreft leveranciers en dienstverleners houden wij een zorgvuldige selectie omtrent hun milieuprestaties, heersende werkomstandigheden, bedrijfsregels en strategische opzet die door regelmatige controles in de vorm van een leveranciersaudit wordt uitgevoerd. Zo stellen wij onze hoogwaardige kwaliteit ook door organisatorische richtlijnen en technische maatregelen, evenals de nodige training, ook intern veilig. Interne klachtenorganen en regelmatige interne en externe controles maken een continue ontwikkeling mogelijk.

Om vertrouwen te creëren handhaven wij open communicatie met onze klanten, medewerkers, leveranciers, partners en andere belanghebbenden (stakeholders). Daarnaast leggen wij met onze duurzaamheidsverslaggeving regelmatig verantwoording af. Dit betekent ook dat wij onze respectievelijke ontwikkelingsniveaus en inspanningen op het gebied van onze sociale verantwoordelijkheid continu en consistent, zowel intern als extern, door specialisten laten evalueren, controleren en bevestigen.

 

Download

Download hieronder onze beleidsverklaring en lees meer over onze nakoming met betrekking tot klanten, medewerkers, leveranciers en het milieu