Productveiligheid

 
Vanaf 1 juni 2015 mogen fabrikanten alleen nog maar producten op de markt brengen, die zijn ingedeeld volgens de CLP-wetgeving.
 
CLP staat voor “Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures” en verwijst naar de nieuwe EU-wetgeving betreffende de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels. Deze wetgeving is gebaseerd op het reeds bestaande wereldwijde systeem “Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)”.
  
  
Wat zijn de doelstellingen van CLP en GHS?
Doel is om wereldwijd een uniforme wetgeving voor de indeling en etikettering van chemische stoffen en mengsels te geven.
 
Gebruikers hebben zo de mogelijkheid om zich samen met het milieu tegen de mogelijke risico’s van chemische stoffen en mengsels te beschermen. Ook wordt door een uniforme etikettering de werk- en transportveiligheid verbeterd en de handel in de wereldwijde beweging van goederen eenvoudiger gemaakt.
  
  
Wat is nieuw?

 • Wereldwijde economische criteria voor de indeling en testmethoden
 • Uniforme criteria voor gevarencommunicatie, etikettering en voor veiligheidsinformatiebladen
 • Nieuwe gevarenpictogrammen
 • Signaalwoorden „Waarschuwing“ of „Gevaar“ kunnen de pictogrammen aanvullen
 • In de toekomst zijn er 29 gevarenklassen
 • H-zinnen (hazard statements) = gevarenaanduidingen
 • P-zinnen (precautionary statements) = veiligheidsaanduidingen
 • Aanvullende EUH-zinnen (European Hazard Statements)
     

Datums en termijnen
Vanaf 1 juni 2015 moeten voor alle mengsels (bijv. reinigings- en onderhoudsproducten) die onder de wetgeving vallen, de productetiketten, veiligheidsinformatiebladen en bedieningsinstructies worden omgezet naar CLP.

Tot en met 31 mei 2017 loopt er een verkooptermijn voor mengsels, die voor 1 juni 2015 zijn gemaakt of geproduceerd. Vorige, niet volgens CLP-gedeclareerde producten, mogen na de verkoopperiode door de klanten nog worden gebruikt.
 
Vanaf 1 juni 2017 moeten alle chemische producten die van een handelaar afkomstig zijn, die zich op voorraad bevinden, volgens CLP zijn geëtiketteerd. Gebruikers mogen nu geen producten meer ontvangen, die niet worden ingedeeld volgens de CLP-wetgeving.
 
 

Gevarenpictogrammen
De CLP-wetgeving brengt vernieuwde gevarenpictogrammen met zich mee:

 

 
Waar moeten handelaren en klanten zich bewust van zijn?

 • In enkele gevallen kan de nieuwe CLP-wetgeving tot een verandering in de opslag- en transportcategorisering leiden.
 • De CLP-etikettering is voor producten zonder gevarenclassificatie (ADR) ook voor de transportverpakking vereist.
 • Indien producten opnieuw verpakt of gecombineerd worden, moet de buitenverpakking correct worden geëtiketteerd.
 • Voor individuele verpakkingen mogen de CLP-gevarenpictogrammen worden weggelaten, wanneer deze door de transportsymbolen zijn afgedekt.

Alle documenten die nodig zijn voor opslag, transport, toepassing en, indien nodig, verwerking van het product, zijn online beschikbaar via ons productdatabase en bestelsysteem ICOS, zodat iedereen op ieder moment van de dag toegang heeft tot alle documenten. Deze documenten zijn aangeleverd door onze leveranciers, mede omdat zij de grootste verantwoordelijken zijn als het gaat om productkwaliteit en –veiligheid.

 
De documenten die opgevraagd kunnen worden bestaan uit onder andere product- en veiligheidsinformatiebladen, conformiteitsverklaringen en voedselveiligheidsverklaringen.
 
 
REACH-voorschriften
Wij hebben verklaringen ondertekend van al onze leveranciers dat alle producten die bestaan uit chemische ingrediënten zijn geregistreerd, geëvalueerd en goedgekeurd in overeenstemming volgens de REACH-voorschriften.