Milieu

Milieu

   
Hazet heeft een milieubeleid dat er op is gericht te voldoen aan de geldende wetgeving op het gebied van milieu en om de algemene veiligheid bij de dagelijkse werkzaamheden te verhogen. Zowel binnen het in- als verkoopbeleid ligt de focus op milieuvriendelijke producten en diensten. Zo krijgen steeds meer producten een Europees milieucertificaat en een groot deel van de artikelen heeft al een Europees Ecolabel en/ of Nordic Swan-certificaat. Deze artikelen zijn in ons bestelsysteem gekenmerkt waardoor de vindbaarheid vergroot wordt. Op basis van ranking worden deze artikelen als eerste aangeboden.


Omgang met verbruiksartikelen

Hazet heeft voor de opslag van gevaarlijke stoffen speciale PGS15-gecertificeerde containers in gebruik. In deze containers is de scheiding van niet verenigbare stoffen georganiseerd ingedeeld en de eventuele opvang bij calamiteiten goed voorbereid, zoals bij brand en/ of lekkage. Bij eventuele breuk van verpakkingen worden de onbruikbare goederen door een gecertificeerd bedrijf afgehaald en verwerkt. Binnen de onderneming worden de afvalstromen gescheiden. Kartonnen verpakkingen, (plastic) verpakkingsmaterialen en houten pallets worden indien mogelijk hergebruikt. Restanten hiervan worden separaat afgevoerd. Oude machines, accu’s, (bedrijfs)kleding, schoenen, gereedschappen, batterijen, lampen, printerdrums, cartridges en oliën worden aan specialistische bedrijven aangeboden en door hen verwerkt.  


Reductie CO2-uitstoot

Hazet heeft in de afgelopen vijf jaar hard gewerkt aan het verminderen van CO2-uitstoot. Wij zijn er in geslaagd dit met meer dan 17% te verminderen. Op alle vestigingen van het bedrijf zijn contracten afgesloten voor de levering van elektriciteit waarbij gebruikt gemaakt wordt van groene stroom. In alle kantoren wordt bij vervanging van oude armatuur zoveel mogelijk gebruik gemaakt van LED-verlichting en bewegingssensoren. 


Reductie papierverbruik

Er wordt een actief beleid gevoerd ten aanzien van het reduceren van afdrukken van documenten door middel van dubbelzijdig printen en een elektronische registratie van goederenontvangst. Relaties worden gestimuleerd om digitaal te factureren. Leveranciers worden verplicht ons digitaal te factureren. 


Permanent agendapunt

In zowel een directie– als managementoverleg wordt het zuinig omgaan met energie regelmatig besproken en worden de daaruit voortvloeiende actiepunten opgevolgd. Ook nieuwe ideeën en ontwikkelingen op dit gebied worden in dit overleg met elkaar gedeeld. 

 

 

 

GHG registratie

Het Greenhouse Gas Protocol (GHG protocol) is een uitgebreide internationale standaard voor de verantwoording van de verslaggeving met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen. Het GHG protocol is het meest gebruikte standaard op het gebied van CO2 registratie.

Wij rapporteren ons GHG rapport naar igefa onze aandeelhouder, maar ook naar het Inpacs netwerk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen het rapport wordt verwezen naar de 3 scopes, te weten:

  • Scope 1 – directe CO2 uitstoot. De bronnen die wij zelf bezitten of direct controleren
  • Scope 2- indirecte Emissies  welke komen door opwekking van elektriciteit, warmte stroom en koeling welke door ons als bedrijf wordt gebruikt.
  • Scope 3 – alle indirecte emissies van Hazet door bronnen die wij niet zelf bezitten of direct controleren.

Binnen scope 1 monitoren we ons eigen warmte en brandstofverbruik. Binnen scope 2 monitoren we het stroom en warme verbruik. En bij scope 3 kijken we naar aangekochte goederen, specifieke ingekochte dienstverlening, kapitaalgoederen, afval, waterverbruik en zakenreizen. 

Naast het registreren leiden wij hier nieuwe doelen af om onze CO2 uitstoot te verminderen.