Hazet tekent Green Deal – samen werken aan duurzame zorg

Hazet tekent Green Deal – samen werken aan duurzame zorg

 

Recent heeft Hazet de Green deal – samen werken aan duurzame zorg ondertekend. In Nederland is de zorgsector verantwoordelijk voor maar liefst 7% van de CO2-uitstoot, 4% van het afval en 13% van het grondstoffengebruik.

De Green deal focust zich op het verduurzamen van de gezondheidszorg en gaat uit van 4 thema’s: 

  • de CO2-uitstoot van de zorgsector terug te dringen
  • circulair werken te bevorderen
  • de hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater terug te dringen
  • het creëren van een leefomgeving in en buiten zorginstellingen die de gezondheid bevordert

Door ons hier bij aan te sluiten beloven wij een actieve bijdrage te leveren in het behalen van deze doelen. 

Als one-stop-shop groothandel kunnen wij bijdragen aan het verminderen van de transportbewegingen in de zorgsector, met als doel het verminderen van de CO2 uitstoot en kunnen wij adviseren in het gebruik van duurzame alternatieven zoals herbruikbare hulpmiddelen in plaats van wegwerp producten.

Laten we door samen te werken een positieve impact hebben op de gezondheidszorg en het milieu.