Afvalbeheerbijdrage + SUP afdracht

Afvalbeheerbijdrage + SUP afdracht

 

Geachte relatie,

 

De Rijksoverheid wil onze samenleving verduurzamen en tegelijkertijd de economie versterken. Bedrijven vergroten de Nederlandse welvaart en versterken hun concurrentiepositie door duurzame oplossingen te bedenken. Als onderdeel van de Europese Green Deal, past men, ook in Nederland, wetgeving toe om deze duurzame oplossingen kracht bij te zetten. Het doel: Europa klimaatneutraal in 2050. Bedrijven moeten aantoonbaar aan de slag om duurzamer te worden. Om greenwashing te voorkomen (duurzame acties voor de bühne, maar zonder echte impact), zullen bedrijven ook worden verplicht om te rapporteren over hun acties en de impact daarvan. Als vak groothandel op het gebied van hygiënemiddelen en veiligheidsoplossingen, wordt dit ook van Hazet gevraagd.

 

Met ingang van 1 januari 2023 is er een nieuwe en verscherpte wetgeving van kracht met betrekking tot de afvalbeheerbijdrage en afdracht SUP (Single Use Plastics). https://www.afvalfondsverpakkingen.nl/nl/nieuwe-wetgeving

 

De afvalbeheerbijdrage is een bijdrage die wij betalen aan onze leveranciers en zij betalen aan de overheid voor het verwerken en recyclen van afval. De SUP afdracht is een bijdrage die wij betalen voor de verwerking van ‘wegwerpplastics’. Deze bijdragen zijn bedoeld om het gebruik van materialen die schadelijk zijn voor het milieu te ontmoedigen en het gebruik van duurzame materialen te stimuleren. De hoogte van de bedragen wordt bepaald op basis van het gewicht en het type materiaal dat wordt aangeboden voor verwerking.

 

Namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ziet de Stichting Afvalfonds Verpakkingen erop toe dat bedrijven hun wettelijke verplichting naleven door deze bedragen door te berekenen aan de eindgebruiker (“de vervuiler betaalt”). Dit betekent dat ook Hazet deze kosten dient door te berekenen aan u.

 

De hoogte van de Afvalbeheerbijdragen worden door het Afvalfonds vastgesteld en zijn tevinden op hun website (https://www.afvalfondsverpakkingen.nl/nl/tarieven).  De tarieven voor 2023 bestaan enerzijds uit een tarief per kg, onder meer voor gebruiktplastic (€ 1,05), papier en karton (€ 0,012) en drankenkartons (€ 0,70). Voor zogenoemde SUP-verpakkingen geldt daarnaast een toeslag. Deze toeslag bedraagt voor 2023 € 2,30 per 1.000 stuks voor onder meer drinkbekers, drankverpakkingen en SUP voedselverpakkingen.

 

Wij vinden het belangrijk om ook ons steentje bij te dragen aan een duurzame toekomst en hopen dat u dat ook vindt. Samen kunnen wij bijdragen aan een beter milieu en de vermindering van de hoeveelheid afval en SUP’s. Wij zien deze nieuwe regeling dan ook als een volgende stap in de goede richting.

 

Mocht u nog vragen hebben over de nieuwe regeling en/of de tarieven die wij in rekening brengen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord en doen ons best om uw vragen zo goed als mogelijk te beantwoorden. 

 

Met vriendelijke groet,

Team Hazet