INPACS publiceert Duurzaamheidsrapport 2019

INPACS publiceert Duurzaamheidsrapport 2019

 

INPACS heeft dankzij de inbreng van tal van afdelingen en collega’s op 17 juni 2020 het Duurzaamheidsrapport van 2019 gepubliceerd. Het verslag is gebaseerd op de Duitse duurzaamheidscode. Geïnteresseerden kunnen het rapport HIER (in het Engels) downloaden en bekijken.

De duurzaamheidscode is een internationaal geldende en erkende manier om onderwerpen, die betrekking hebben tot duurzaamheid, vast te leggen. In het transparant geschreven verslag wordt ingegaan op de strategische pijlers van de duurzaamheidsstrategie, het management op het hoofdkantoor en binnen het netwerk (waaronder Hazet). Verder kunt u meer informatie lezen over de berekening van de eerste CO2-voetafdruk, die laat zien hoeveel CO2 en andere broeikasgassen in 2019 door INPACS werden uitgestoten.