Werner & Mertz

Werner & Mertz

 
Werner & Mertz denkt aan de toekomstige generaties en bevrijdt de kracht van de natuur om de levenskwaliteit te verbeteren. Technologie en natuur worden op veilige, betrouwbare, efficiënte en milieuvriendelijke wijze in evenwicht gebracht. Via het respect voor diversiteit en het engagement om innovatieve merkproducten te ontwikkelen, creëren ze waarden die het leven van de klant verbeterd.

Sinds 2010 is het nieuwe hoofdkantoor een opvallend herkenningspunt bij het binnenrijden van Mainz. Het gebouw met de opvallende windturbines op het dak voldoet aan de strengste internationale normen inzake duurzaam en milieuvriendelijk bouwen. Door windkracht, fotovoltaïsche cellen en geothermische energie creëert het nieuwe gebouw 20% meer energie dan vereist voor zijn huidige activiteiten. Met het nieuwe hoofdkantoor verlegt Werner & Mertz grenzen op het vlak van effectief energiebeheer en onderstreept het zo de positie als eco-pionier.

 • 2010 Rijnland-Palts Environmental Award
 • 2012 LEED (Leadership in Energy & Environmental Design)
  Platinum – het meest veeleisende duurzaamheidscertificaat
  voor gebouwen

Nationale en internationale certificaten zijn het bewijs van de verifieerbare kwaliteitsnormen voor de processen en producten van deze onderneming.

 

 

 

De juiste dingen juist doen.

Cradle to Cradle® zet productieprocessen om in een positieve kracht voor maatschappij, economie en onze planeet. In combinatie met de andere Ecolabels gaat Cradle to Cradle® verder dan prestaties alleen en voldoet het aan alle belangrijke eisen voor een integraal duurzaam productdesign.

 

Cradle To Cradle principes

Cradle to Cradle® is gebaseerd op het design van producten voor gesloten biologische en/of technische cycli.

 

Voedingsstoffenmanagement

Het Cradle to Cradle®-productmateriaal zou op een veilige en volledige manier
moeten kunnen terugkeren naar de biosfeer of geschikt moeten zijn voor
recuperatie en kwaliteitsvol hergebruik.
  

Gebruik van zonne-energie

Het rechtstreeks of onrechtstreeks incorporeren van primaire energie in het design van productiesystemen waaronder zonne-, water-, geothermische en windenergie.

  
Leve de diversiteit

Natuurlijke systemen functioneren via complexiteit. Rekening houden met de diversiteit en variëteit bij het produceren van producten.

Cradle To Cradle-certificaat 

Producten worden geëvalueerd volgens criteria uit vijf categorieën:

 • Gezonde materiaalkeuze;
 • Hergebruik van materialen;
 • Hernieuwbare energie + koolstofbeheer;
 • Waterbeheer;
 • Sociaal beleid.

De resultaten worden verdeeld over een systeem met 5 niveaus met Basic, Bronze, Silver, Gold en Platinum. Het minimale niveau van uitmuntendheid in elk van de vijf categorieën bepaalt uiteindelijk het definitieve certificatieniveau.