Nilfisk

Nilfisk

 

Verantwoordelijkheid begint bij ons eigen gedrag. Nilfisk hanteert hoge normen met betrekking tot mensenrechten, zakelijke integriteit en de milieubescherming en wij zijn ervan overtuigd dat dit een duurzamere zakelijke omgeving oplevert waarin Nilfisk, onze klanten en andere belanghebbenden kunnen gedijen.

 

Als Nilfisk bieden wij onze klanten duurzame schoonmaakoplossingen aan. Voor ons houdt dat in dat wij effectieve en productieve oplossingen bieden die de totale bedrijfskosten verlagen. Wij ontwikkelen reinigingsproducten die efficiënt hun werk doen en daarbij minder energie, water en reinigingsmiddelen verbruiken. Kostenverlaging voor onze klanten bij een gelijktijdige reductie van onze impact op het milieu is een centraal aandachtspunt in onze benadering van duurzaamheid.

  • Wij verlagen de totale bedrijfskosten en maximaliseren het rendement op de investering voor onze klant door milieuvriendelijker producten te ontwikkelen
  • Wij verbeteren zijn capaciteit om duurzame schoonmaakdiensten te verlenen
  • Wij spelen in op de behoefte aan duurzame reiniging en ontwikkelen nieuwe kansen om een blijvende toegevoegde waarde voor onze klanten en hun personeel te scheppen
     

Nilfisk is een trotse mede-ondertekenaar van het United Nations Global Compact. Wij willen onze betrokkenheid onderstrepen en om een verantwoordelijkheidsbewust bedrijf te zijn, streven wij naar continue verbetering binnen onze vier centrale aandachtspunten:
Mensenrechten, werknemersrechten, milieubescherming en anti-corruptie.
 

 

Bij Nilfisk geloven we dat maatschappelijk verantwoord ondernemen een cruciaal onderdeel is van de toekomst van ons bedrijf. Ons werk met CSR is een continu proces en wij zijn van mening dat positieve resultaten zullen worden behaald door aanhoudende, stapsgewijze ontwikkeling.  Dit is een deel van de reden dat Nilfisk een nieuwe CSR-strategie heeft geïmplementeerd die ons in staat stelt om doelgerichter en strategischer te werken met CSR, zowel intern als extern.
Onze strategie kent vier belangrijke aandachtsgebieden:

  • Bewuste klantenrelaties
  • Bewuste werkgever
  • Bewust deel van de samenleving
  • Bewust deel van klimaat en milieu

 

 Dit zijn de gebieden die volgens ons ons zullen helpen CSR in Nilfisk verder te verbeteren. 

In 2010 werd Nilfisk ondertekenaar van het Global C ompact van de VN . Als onderdeel van de nieuwe strategie ondersteunen we actief de UNGC-doelen 3 “Goede gezondheid en welzijn” en 12 “Verantwoorde productie en consumptie – Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen”.Deze doelen weerspiegelen hoe we actief bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het leven door ons werk.

Ons werk met CSR is een continu proces en onze nieuwe CSR-strategie geeft ons een duidelijke richting voor hoe we ons gaan ontwikkelen als een duurzaam en winstgevend bedrijf in de toekomst.