Ontwikkeling van medewerkers

Ontwikkeling van medewerkers

 
De grootste aanwinst in ons bedrijf zijn onze medewerkers. Onze medewerkers identificeren zich met onze bedrijfsbeleid en –verklaring. Voor Hazet betekent dit dat de hoogste prioriteit ligt bij het verder ontwikkelen van talent. Bijna 20% van onze medewerkers werkt al meer dan 15 jaar bij Hazet!

 

Systematische toekomstbepaling
De behoefte naar medewerkers ontstaat wanneer bedrijfsactiviteiten ingepland worden. Op basis van de activiteiten kan grofweg ingeschat worden welke behoefte aan medewerkers er zal zijn. Wanneer er meer in detail naar de activiteiten gekeken wordt, speelt ook de tijd dat de medewerkers nodig zijn en de verdeling van medewerkers in teams of afdelingen mee in de behoefte hiervan. Bovendien kan er onderscheid gemaakt worden op het soort gespecialiseerde medewerker en de kwaliteiten hiervan. Wij willen zoveel mogelijk gespecialiseerde functies en managementfuncties vervullen met onze eigen medewerkers.
 
Tegelijkertijd willen wij hen ontwikkelen tot ze zich als eigen ondernemers in het bedrijf gaan voelen; voor individuen die een andere kijk hebben, creatieve ideeën hebben en een belangrijke stimulans zijn.

 

Kwalificatie en bijscholing
Om meer betrokkenheid, kennis en ervaring bij onze medewerkers te creëren worden trainings- en opleidingsmogelijkheden aangeboden. Hazet heeft in 2017 een eigen Campus opgericht. Deze Campus wordt gecoördineerd door afdeling HR.

Trainings- en opleidingsmogelijkheden kunnen worden aangevraagd tijdens een bilateraal overleg, beoordelingsgesprek en/of een functiewijziging. Als vanzelfsprekend kunnen medewerkers hun eigen wensen aangeven ten aanzien van functiegerichte externe opleidingen.