Normen/ certificering

Normen/ certificering

 

Certificaten
Dat Hazet echt verantwoord onderneemt blijkt uit de belangrijke keurmerken die aan ons verleend zijn door gerenommeerde, onafhankelijke controle-instituten. Zo hebben talloze producten uit ons assortiment het EU Ecolabel. Dit Europese milieukeurmerk wordt verleend na een strenge toets waarbij de levenscyclus van producten en diensten wordt beoordeeld op onder meer grondstoffen, energie, schadelijke stoffen en afval. Voor Hazet is het EU Ecolabel een belangrijk criterium: u bent er immers mee verzekerd van duurzame inkoop.
Met trots dragen we daarnaast het ‘Nordic Swan’-keurmerk: een Scandinavisch ecolabel voor milieubewust consumeren op weg naar een duurzame samenleving. Een ISO-certificaat geeft weer dat u van onze producten altijd dezelfde hoge kwaliteit mag verwachten. En het VCA-label tenslotte bewijst dat onze diensten voldoen aan strenge criteria op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.
   
ISO 9001:2015 Kwaliteitsmanagementsysteem
ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteits- managementsysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. Het gehele jaar toetsen wij dit kwaliteitsysteem en daar waar nodig volgen er aanpassingen.
  
ISO 14001:2015 Milieumanagementsysteem
ISO14001 is een internationale norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. Doelstellingen uit het milieubeleidsplan worden uitgewerkt en opgesteld. Uit dit beleidsplan worden concrete taakstellingen uitgewerkt. Het milieuzorgsysteem is opgezet conform de internationale norm ISO-14001. Onze moedermaatschappij, igefa, beschikt over dit certificaat en wij, als partner van igefa, streven hetzelfde na.
 
VCA*
VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Het VCA-label bewijst dat de diensten aan hoge criteria voor veiligheid, gezondheid en milieu voldoen. Niet voor niets voert Hazet het motto hygiëne en veiligheid voor professionals.
 
EcoVadis
INPACS, one-stop-shop solution provider op het gebied van reiniging en hygiëne en partner van Hazet, heeft na een externe evaluatie door EcoVadis de Gold Status behaald. Met 70/ 100 punten werd het hoofdkantoor van INPACS GmbH gerangschikt in de top 3% van de best beoordeelde bedrijven binnen de bedrijfsklasse. EcoVadis maakt het op deze manier eenvoudig voor inkopers om haar leveranciers te beoordelen op duurzaamheidscriteria.
‘’Dit verdienstelijke en uitzonderlijke resultaat is een grote erkenning van onze inzet voor onze duurzame aanpak en activiteiten’’, benadrukt José Del Pino, CEO van INPACS. ‘’Onze MVO-inspanningen geven een duidelijk statement af naar onze internationale afnemers en partners binnen onze sector. Wij zijn daarom verheugd te vermelden dat INPACS een positieve bijdrage levert aan het algemeen belang van een duurzame inzet.’’
INPACS heeft de afgelopen jaren het bewustzijn van MVO verhoogd door de implementatie van milieubeheer en MVO-rapportage volgens de Duurzame Code en is nu bezig met het beoordelen van alle INPACS-leden. Hazet is daarom verheugd te vermelden dat EcoVadis, in navolging van de INPACS groep, ons ook de Gold Status heeft toegekend! Met een score die hoger is dan 62/ 100 plaatst Hazet zich in de top 5% van alle bedrijven binnen de bedrijfsklasse.

Al met al stevig bewijs voor de kwaliteit en duurzaamheid die we iedere dag garanderen bij onze dienstverlening. Hazet maakt maatschappelijk verantwoord ondernemen voor u een stuk eenvoudiger.