MTS

MTS

E-TISSUE IS EEN INNOVATIEF PRODUCT, VOLLEDIG  

GEPRODUCEERD MET HERGEBRUIKTE GRONDSTOFFEN

Een 100% circulaire productlijn waarbij de keten van productieproces tot aan het inzamelen van gebruikt handdoekpapier gesloten wordt. E-Tissue is geproduceerd van topkwaliteit gerecycled kaftpapier, cellulose trims (snijresten van moederrollen) en ingezameld handdoekpapier. Tijdens het productieproces van E-Tissue worden er geen chlorides- en chemicaliën toegevoegd, waardoor alle producten van E-Tissue veilig zijn voor mens en natuur.

DE SPECIALE FORMULE VAN E-TISSUE GARANDEERT:

De circulaire productlijn van E-Tissue verlaagd de Carbon-, Chemie- en Waterfootprint. Door gebruikte producten toe te voegen aan het productieproces van E-Tissue gaan grondstoffen niet verloren en dragen we bij aan een duurzamer milieu.

Tijdens het productieproces is de aandacht voor het milieu van essentieel belang. Door de aantoonbare vermindering van de milieubelasting is er een Europees Ecolabel toegekend aan de gehele E-Tissue lijn. Het Europees milieukeurmerk is voor non-food producten en diensten, die minder milieubelastend zijn dan vergelijkbare producten zonder keurmerk. Producten met een Europees Ecolabel worden net als producten met een FSC-keurmerk gefabriceerd uit verantwoorde bossen. Bij een product met het Europees Ecolabel, is er ook aantoonbaar minder milieubelasting gedurende de gehele levenscyclus van het product.

 

E-TISSUE DRAAGT BIJ AAN HET REALISEREN VAN

MEERDERE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

In de circulaire economie is afval niet langer afval en worden grondstoffen of materialen optimaal hergebruikt en gerecycled. Om dit doel met de gehele wereldbevolking te bereiken zijn er Sustainable Development Goals (SDG’s) opgesteld door de Verenigde Naties. Met deze doelen willen we met elkaar een betere plek van de wereld maken. Naast het beeindigen van de armoede focussen we ons met deze SDG’s op o.a. gezondheid, onderwijs en duurzaamheid. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn diepgeworteld in de bedrijfsvoering van MTS Euro Products. Om bij MTS Euro Products en onze partners de aandacht voor mens en mileu hoog op de prioriteitenlijst te zetten, richten wij ons met onze circulaire productlijn van E-Tissue op diverse SDG’s. Met deze SDG’s in het vizier zetten wij ons allen in voor een beter milieu en streven wij naar een duurzamere toekomst voor iedereen.Met oog op een beter milieu efficienter door te produceren met minder grondstoffen.

 

VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE

Zorg voor efficient gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Het produceren van goederen moet Daarnaast moet de productie schoner worden met als doel, chemicalien en ander afval te verminderen. Met de circulaire productlijn van E-Tissue slaan we de spijker hiermee op zijn kop. Door snijafval (trims) en gebruikt handdoekpapier aan het productieproces toe te voegen en tijdens het productieproces geen chlorides en chemicalien te gebruiken, draagt E-Tissue toe aan een betere en gezondere wereld.

 

KLIMAATACTIE

Iedereen is zich ervan bewust dat het klimaat veranderd. De opwarming van de aarde heeft invloed op ons dagelijks leven en inkomens van miljoenen mensen. Droogte, overstromingen en extreme stormen komen vaker voor door klimaatverandering. Broeikasgassen die wij uitstoten zorgen ervoor dat de temperatuur op aarde snel stijgt. Dit zorgt ervoor dat het poolijs smelt en het zeeniveau stijgt. Met het circulaire concept van E-Tissue dragen we bij aan een verlaging van de Carbon-,Chemie- en Waterfootprint en dragen we bij aan een duurzamer klimaat.

LEVEN OP HET LAND

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen en beheer bossen duurzaam (woestijnvorming voorkomen). Om ontbossing en verwoestijning te voorkomen, wordt er bij de productie van E-Tissue geen gebruik gemaakt van nieuwe grondstoffen maar uitsluitend geproduceerd met gerecyclede materialen. Hierdoor wordt woestijnvorming tegengegaan en neemt de bebossing toe.

 

WAT KUNNEN WE ZELF BIJDRAGEN AAN

DE CIRCULAIRE ECONOMIE?

Het voornaamste doel in een circulaire economie is het zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken van grondstoffen en materialen. Wat kunt u hier aan bijdragen? Door slimmer om te gaan met producten in de aanschaf-, gebruiks- en afdankfase wordt de hoeveelheid geproduceerd afval verminderd. Denk hierbij aan eenvoudige oplossingen zoals het lenen of delen van producten, producten met een lange levensduur aanschaffen, minder printen en het juist scheiden van je afval. Het zijn kleine veranderingen in de dagelijkse levensstijl die de verspilling van grondstoffen aanzienlijk verminderen en bijdragen aan een duurzamer milieu.

 

DE CLEAN FOR GREEN RECYCLING SERVICE

De Clean For Green Recycling Service is een duurzame service, waarbij we de afvalstroom van hygienepapier reduceren. Door gebruikt handdoekpapier in te zamelen en te recyclen verbeteren we de footprint, dragen we bij aan een duurzamere economie en zorgen we ervoor dat materialen optimaal hergebruikt worden. Door samen te werken met duurzame partners zetten wij circulair ondernemen samen met milieu en natuur hoog op onze prioriteitenlijst.

 

WAT IS HET RISICO VAN HET VERKEERD INZAMELEN VAN HANDDOEKPAPIER?

Wanneer we handdoekpapier met het normale afval verwerken en niet recyclen tot bruikbare grondstof voor de productie van nieuw hygienepapier wordt de grondstof gedowngraded. Hierdoor gaat een waardevolle grondstof verloren en zal er nieuwe grondstof geproduceerd moeten worden wat resulteert in o.a. ontbossing en woestijnvorming. Door gebruikt handdoekpapier juist in te zamelen zorgen we samen voor bruikbare grondstoffen die toegevoegd kunnen worden aan het productieproces van nieuw hygienepapier. Hiermee verlengen we de levensduur van de papiervezel. Omdat er bij de recycling van handdoekpapier maar slechts 5 tot 10% van de vezels verloren gaat, kan een papieren handdoek 6 a 7 keer gerecycled worden.

 

HOE WERKT DE RECYCLING SERVICE?

De Clean For Green Recycling Service levert speciale afvalbakken om het gebruikt handdoekpapier in te verzamelen. Deze afvalbakken worden diverse keren per maand ingezameld en verwerkt tot bruikbare grondstof voor de productie van nieuw E-Tissue papier.