ViVa! Zorggroep

ViVa! Zorggroep

 

De wensen en ervaringen van onze klanten spelen een zeer belangrijke rol in onze samenwerking. Daarom geven wij hen graag een podium om over de samenwerking te vertellen. In dit testimonialfilmpje is het Robert Boer, Manager inkoop en logistiek van ViVa! Zorggroep, die ‘’een hele fijne, goede samenwerking’’ ervaart.

‘’Op een gegeven moment merkten wij bij ViVa! Zorggroep dat onze organisatie andere eisen ging stellen aan de dienstverlening, met name op het gebied van afleveren, aflevertijd, prijzen, maar ook aangeboden assortimenten en de hoeveelheid manco’s. Alles wat wij bestellen willen wij meteen geleverd hebben, het liefst ‘’just in time’’. Op basis van deze punten hebben wij selectieprocessen opgesteld. Daar is Hazet uitgekomen als de beste leverancier die aan onze wensen kan voldoen.’’

Robert vervolgt: ‘’Klachten hebben wij niet. Levertijd, hoeveelheid en het optijd leveren van goederen loopt echt naar behoren, dus wij hebben een hele fijne, goede samenwerking met Hazet’’.

 

 

Over ViVa Zorggroep!

ViVa! Zorggroep biedt een compleet pakket aan ondersteuning, diensten en zorg voor alle inwoners in het werkgebied. Zij sluiten niets uit en willen alle zorg en diensten bieden waaraan behoefte is. Hierbij is de vraag van de cliënt leidend.

In iedere wijk wordt een geheel aan voorzieningen gerealiseerd om mensen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Daarnaast regelt ViVa! Zorggroep afstemming tussen deze voorzieningen en zorgt voor samenwerking met derden.