Hazet als werkgever

Hazet als werkgever

 

Als werkgever wordt het steeds uitdagender en belangrijker om te laten zien wat ons bedrijf speciaal maakt en om ons te kunnen onderscheiden van andere bedrijven. Wij doen er alles aan om er zeker van te zijn dat onze medewerkers een aantrekkelijk dienstverband hebben:

 • Werkveiligheid;
 • Een goede werksfeer;
 • Moderne werkomgeving;
 • Een goede balans tussen werk en privé;
 • Brede loopbaan en ontwikkelingsmogelijkheden;
 • Het organiseren van bedrijfsfeesten.

Bij Hazet nemen wij de rechten van werknemers en eerlijke arbeidsomstandigheden erg serieus, evenals de normen als het gaat om gezondheid en veiligheid. De bescherming van deze basisprincipes is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Juist daarom werken veel van onze medewerkers al verschillende jaren met ons samen.

 

Diversiteit en gelijke kansen
Gelijke behandeling en gelijke kansen ongeacht:

 • Huidskleur;
 • Nationaliteit;
 • Sociale of geografische oorsprong;
 • Onbekwaamheid;
 • Kwetsbaarheid;
 • Seksuele geaardheid;
 • Politieke of religieuze overtuiging;
 • Geslacht of leeftijd

 

 

Werk-/ privébalans
Tegenwoordig wordt het steeds belangrijker een goede werk-/ privébalans aan te bieden vanwege verschillende behoeften en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals zorg voor kinderen, studies, woonsituaties en gezondheid. Als familiebedrijf willen wij gezinnen ondersteunen door het aanbieden van oplossingen om het combineren van werk en privé makkelijker te maken. Daarom bieden wij onze medewerkers voor zover mogelijk flexibele werktijden, thuiswerkoplossingen en deeltijdbanen. Deze flexibele manieren van werken zijn populair bij gezinnen, maar ook jongeren vinden flexibele werkomstandigheden steeds belangrijker worden. Over het algemeen zijn onze werktijden vastgelegd ten aanzien van duur en houden wij ons aan de wettelijke vereisten. Als overwerk nodig is, wordt dit financieel vergoed of gecompenseerd door extra uren.

 

De directie en medewerkers van Hazet verklaren het volgende:

 • Wij discrimineren niet op basis van ras, leeftijd, sekse, religie, etc;
 • Wij zijn transparant, integer en houden rekening met onze belanghebbenden en hun omgeving;
 • Wij streven naar langdurige, duurzame samenwerkingsverbanden met medewerkers, relaties en leveranciers, waarbij wij open, plezierig en eerlijk zaken doen;
 • Wij houden rekening met de natuur en haar omgeving;
 • Wij houden ons aan de wet en aan de regels of afspraken die met onze belanghebbenden zijn gemaakt;
 • Wij zijn verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de gevolgen van onze keuzes en ons handelen hiernaar.

 

Algemene gedragingen medewerker

 • De medewerker stelt zich klantgericht op, is tot samenwerking bereid en stelt zich collegiaal op. Op deze wijze worden de bedrijfsbelangen en de inzet van de medewerkers verenigd;
 • Tijdens zijn werkzaamheden ten behoeve van de onderneming dient de medewerker het bedrijf op een respectvolle en verzorgde manier te vertegenwoordigen.

 

Normen en waarden

 • Bijzonderheden betreffende het bedrijf of haar belanghebbenden (waaronder de medewerkers en relaties) worden niet verspreid. Het gaat om gegevens waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat deze gegevens geheim horen te blijven, dan wel dat bij het vrijgeven van deze gegevens schade aan het bedrijf en belanghebbende kan worden toegebracht;
 • Iedere medewerker is zelf verantwoordelijk voor het op peil houden van de orde en netheid op de plaats waar hij/zij de werkzaamheden verricht. 

 

Beleidsverklaring nakomen

 • De gedragscode zal periodiek op naleving worden getoetst;
 • Bij het niet naleven van de gedragscode zullen passende maatregelen worden genomen.