Gedragscode voor leveranciers

Gedragscode voor leveranciers

Bij de keuze van leveranciers dragen wij een bijzondere verantwoordelijkheid voor onze relaties en samenleving. Wij hanteren een verantwoordelijk leveranciersbeheersysteem dat hen verplicht om ethische basisprincipes na te leven. Dit is vastgelegd bij de grootste strategische leveranciers (op nationaal en internationaal niveau).

Ons doel is om uiteindelijk al onze leveranciers de gedragscode te laten ondertekenen. De naleving van de gedragscode wordt verzekerd door middel van een vastgesteld intern auditproces.

Wij verwachten dat onze leveranciers zich houden aan de volgende regels

  • Naleving van de wet en regelgeving;
  • Het verbod op corruptie en omkoping;
  • Het respect van de basisrechten van werknemers, als; gelijke behandeling;
  • Verbod op kinderarbeid; geen personeel in dienst nemen zonder bewijs dat hij/zij minstens 15 jaar oud is
  • Verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers;
  • Voldoen aan wettelijke vereisten en internationale normen met betrekking tot milieubescherming en de impact op het milieu minimaliseren;
  • Om de naleving van de inhoud van de Gedragscode met leveranciers zo goed mogelijk te vorderen – Om te voldoen aan de beginselen van non-discriminatie bij de selectie van leveranciers en in d omgang met deze te promoten.