Diversey

Diversey

 
Onze vastgelegde doelstelling is het beschermen van levens, betrokken zijn bij het milieu en het veranderen van onze bedrijfstak.

We zullen levens beschermen door superieure producten te produceren waardoor voedsel, drank en faciliteiten veiliger en hygiënischer worden. We zullen betrokken zijn bij het milieu voor toekomstige generaties door de invloed die onze producten en onze bedrijfsvoering op het milieu hebben voortdurend te verminderen. We zullen onze bedrijfstak veranderen door het creëren van duurzamere ondernemingen die bijdragen aan het welzijn van onze gemeenschappen.

Onze duurzaamheidsdoelstellingen zijn gebouwd op deze doelstelling en we hebben zes pilaren ontwikkeld die onze doelen ondersteunen – klanten, parnters, werknemers, samenleving, activiteiten en beleid. In 2009 hadden we 63 verstrekkende projecten in EMA ter verbetering van alle aspecten van duurzaamheid. Hoewel ambitieus, zijn deze doelstellingen haalbaar en we zullen het stellen van doelen met betrekking tot verbeteringen continu voortzetten.

Hoewel we vooruitgang boeken op onze duurzaamheidsreis, moeten we ook duidelijk voor ogen houden waar we het voor doen en hoe we dit willen bereiken. Daarom heb ik deze 100-punts Diversey EMA Duurzaamheidsverklaring opgesteld waarin doelen worden gesteld die helpen om de inspanningen van al onze werknemers in lijn te brengen. Een aantal van deze doelen moeten op korte termijn worden bereikt, zoals 100% naleving van de Diversey normen onder welke we opereren. Anderen zijn puur wenselijk, zoals ‘nul afval naar vuilstortplaatsen’. Hiervoor zal meer tijd nodig zijn, als het al haalbaar is, maar het is wel goed om te doen. En als we het goed willen doen, moeten we niet met excuses aankomen maar moeten we pragmatisch blijven en alle aspecten van duurzaamheid in evenwicht brengen – mensen, planeet en winst.

Duurzaam worden is niet alleen een noodzaak, het is een manier voor het organiseren en meten van het allerbeste van onze mensen, vaardigheden en inspanningen. De uitdaging is niet makkelijk, maar het is er een die we niet kunnen uitstellen.

      

 

 

Verantwoordelijkheden ten opzichte van onze partners

Als marktleider op het gebied van hygiëne- en reinigingsoplossingen voor de professionele markt nemen we de verantwoording voor mens, gezondheid en milieu. Door het aanbieden van duurzame oplossingen kunnen we de gezondheid en veiligheid verbeteren, de impact op het milieu verminderen en voor onze klanten een winstgevende bedrijfsgroei creëren. Deze duurzame oplossingen maken het mogelijk om belangrijke partnerschappen op te bouwen met bijvoorbeeld overheidsinstanties en brancheverenigingen. Door samen te werken en expertise te delen streven we gemeenschappelijke doelen na en werken we aan een duurzame toekomst.

 • 100% van hotelovernachtingen en externe meetings zullen waar mogelijk plaatsvinden in eco-geaccrediteerde hotels, vergader- en congrescentra.
   
 • 100% van de leveranciers zullen worden gecontroleerd met betrekking tot hun duurzaamheidsnormen.
   
 • Het bereiken van onze toezeggingen onder het WNF Climate Savers programma.
   
 • Wij zullen actieve leden zijn van nationale en internationale handelsorganisaties die onze klanten vertegenwoordigen, zoals CIES en FENI voor het bevorderen van duurzaamheidspraktijken en normen.
   
 • Wij zullen actieve leden zijn van nationale en internationale handelsorganisaties die onze bedrijfstak vertegenwoordigen, zoals AISE voor het bevorderen van duurzaamheidspraktijken en normen.
   
 • Wij zullen geen product of service kopen van een leverancier van wie bekend is dat hij zich niet houdt aan redelijke sociale normen zoals kinderarbeid.
   
 • Wij zullen partnerschappen aangaan met externe instellingen zoals universiteiten voor het ontwikkelen en evalueren van meer houdbare technologieën.
   
 • Wij zullen partnerschappen aangaan met overheden en milieuorganisaties voor het bevorderen van duurzaamheidspraktijken en normen.
   
 • Werken met overheden en milieugroepen voor het ontwikkelen van een aanvaardbare benadering van het gebruik van koolstofcompensaties waar geen andere methode voor het verminderen van CO2-emissies beschikbaar is.
   
 • Werken met onze logistieke leveranciers om inzicht te krijgen in hoe zij de efficiëntie van levering van onze producten aan klanten kunnen verbeteren.
   
 • Werken met onze leveranciers om een inzicht te krijgen in hoe zij de efficiëntie van leveringen aan onze faciliteiten kunnen verbeteren.
   
 • Werken met partners om duurzame energie op te wekken (zoals zonne- en windenergie). Werken met partners voor het verhogen van de hoeveelheid gerecyclede materialen die in onze verpakking wordt gebruikt.
   
 • Werken met partners om het gebruik van duurzame biodiesel in onze voertuigen en die van onze logistieke partners te verhogen.