Cartiere Carrara

Cartiere Carrara

 

 

We zetten ons in voor onze mensen, onze gemeenschappen en het milieu, door onszelf te meten met de Sustainable Development Goals van de UNO Agenda 2030 en door vrijwillige certificeringen. We investeren in veiligere machines en in trainingsprogramma’s om verwondingen te voorkomen en controleren of de regels in elke afdeling worden nageleefd.

 

We gebruiken gecertificeerde grondstoffen en cellulose die de levenscyclus van de bossen van oorsprong respecteren en ondersteunen herbebossingsprojecten. Onze maximale aandacht gaat naar het terugdringen van het energieverbruik, het gebruik van water en de uitstoot van broeikasgassen.

 

Duurzame speerpunten Cartiere Carrara

Om steeds milieuvriendelijker te produceren, hebben we ons op de volgende speerpunten toegelegd.

  • We richten onze bedrijfsactiviteiten steeds meer op een circulaire economie en ecologische transitie door materialen en energie efficiënt te gebruiken.
  • We zorgen voor bescherming van het milieu en de gezondheid met effectieve systemen om zo de impact op het milieu te beperken.
  • We ontwikkelen eco-innovatieve projecten ten behoeve van de ontwikkeling van duurzaamheid.

 

Voor meer informatie over sustainability klik hier.